ד' אלול ה'תש"עח 8/15/2018
שם משתמש
סיסמה

סופ"ש טכנולוגיה
חלק א':חלק ב':