כח' תמוז ה'תש"עז 22/07/2017
שם משתמש
סיסמה

סופ"ש טכנולוגיה
חלק א':חלק ב':