פרשת משפטים
דרך ארץ קדמה לתורה  | הרב יובל בוקובזה
אנו נמצאים בעיצומם של תעניות "שובבים ת"ת"‚ אנשים מחפשים קדושה‚ רוחניות וכו' ונראה להם ששם נרדף לקדושה זה חומרות‚ תעניות.. מה עם עיקר הדין?!
 בפרשה הקודמת עם ישראל הגיע לשיא השיאים, מט′ שערי טהרה, התגלות נבואית, האלוקית, מעמד הר סיני, וזה תוך 50 יום בלבד מיציאת מצרים, ממט′ שערי טומאה הגיעו והרקיעו לשחקים. 
ואלו הפרשה שלנו נוחתת ויורדת מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, עבדות , רציחה, גנבה, מכות, נזיקין, אונס, כישוף, יחסים עם בהמות, שוחד..- בין אדם לחברו..[אפשר לראות זאת כבר בעשרת הדברות ביחס בין אנוכי ה′...ללא תנאף]
ולא זו בלבד אלא כבר בסוף הפרשה הקודמת ה′ מסיים את מעמד הר סיני ההתגלות הגדולה שהיתה ותהיה.. באיסור "לא תעשון אתי אלוקי כסף ואלוקי זהב לא תעשו לכם" [כ′ כ′]
תארו לכם הרב הראשי מגיע לישיבה, נותן דרשה על התעלות רוחנית שבלימוד תורה, קרבה לה′, דברות וכו′ ופתאום באמצע הדרשה מתחיל לדבר על הצורך בהתחזקות באיסור גנבה, לא תרצח, ניאוף..
אלא נראה שכל ההגבלות והציווים האלו נובעים לענ"ד מחשש אחד[שבאמת התגשם] והוא שבעקבות הקפיצה בדרגה הרוחנית שהיתה לעמ"י מיציאת מצרים, עבדות, אלילות לקירבה גדולה לקודש.. שלא כפי יכולתם והכנתם הטבעית, יאבדו את הפרופורציות של החיים הנורמלים. אסור שהיוצא מהכלל ילמד על הכלל     וזה ל2 הכיוונים:
1. לקדושה: מרוב ההתגלות הגדולה שהיתה ללא מוכנות והכנה אישית סרה היראה מהקודש. זהו החטא של "אצילי בני ישראל" שחוזים את האלוקים ויאכלו וישתו.."[רש"י] נעשו סחבקים של ה′ כבר לא מתרגשים מהקדושה.. אם התירו לשתות קפה בבית מדרש בכדי שלא ירדם, אנחנו נפתח שולחן, נפצח גרעינים בית מדרש סו"ס זה הבית שלנו..
ב. יחפשו לגשת את הקודש לא הכנה וראויות, כחטא של נדב ואביהו, וחטא העגל. הם למדו כמה שנים בישיבה הם כבר יודעים איזה לימוד חשוב, ובמה להשקיע למרות שהישיבה חושבת אחרת..הם רוצים לימוד רוחני..קדושה..אמונה כל היום.
2. וכן לחולין[בין אדם לחברו] מכיון שהגיעו לדרגה רוחנית כזו גבוה, לא מסתכלים על קטנות, הם רוחניים כל כך שלא שמים לב שפוגעים ומזיקים לאחרים בדרכם אל הקודש והתורה, סיימו ללמוד ב1:00 בלילה מגיעים לחדר ומדלקים את האור, מדברים בקול וכו′ שהרי הם צדיקים ולמדו עד מאוחר, ואם ההוא יתעורר ויעיר להם יצעקו עליו בטלן איך אתה יושן בשעה כזו. חבר שיבקש לנקות ולסדר את החדר שלא יראה כמזבלה[מרוב הרוחניות לא שמים לב שהחדר מלוכלך..] יענו שזה ביטול תורה, ביטול הקדושה להתעסק עם לכלוך..[ראיתי שיש סטיקר חדש בישיבה "לכלכת תנקה" – מדוע צריך ללכלך בכלל ועוד בבית מדרש]
אנו נמצאים בעיצומם של תעניות "שובבים ת"ת", אנשים מחפשים קדושה, רוחניות ולכן נראה ששם נרדף לקדושה זה חומרות, תעניות.. מה עם להחמיר[או לקיים את המינימום] בין אדם לחברו?[הוא בתענית דיבור וחברו יקדים לו בשלום[ישאל לעזרתו..] לא יענה לו דבר שהותר באמצע ק"ש. אלא שבמצוות בין אדם לחברו או ניקיון החדר אין הרגשת קדושה, רוחניות...  
ולכן בא הקב"ה ואומר יש מדרגות, אומנם עשיתי את מעמד הר סיני בין רגע אך זה היה למטרה ניצחית כברית היסטורית[להראות להם את אהבתו, לחזק את אמונתם] אבל אח"כ חוזרים לשגרה ומהר[כבר בפרשה הבאה..] אסור שהיוצא מהכלל ילמד על הכלל.
למרות שכבר בעשרת הדברות הזכיר להם זאת בדברות האחרונות אך כנראה לא הקשיבו לדברות האחרונות, לקטנות, מכיון שהיו בגדלות, פרחה נשמתן..