אירועים וכנסים בישיבה
ערב סיומי מסכתות של תלמידי שנה ב' התשע"ב
ערב סיומי מסכתות וסדרי משנה של תלמידי שנה ב' התקיים השבוע לקראת גיוסם
לצה"ל מיד אחר פורים.
לערב זה קדמה הכנה אינטנסיבית ומרתון של כוכבי האירוע - תלמידי שנה ב′.
לקראת גיוסם לצה"ל לקחו על עצמם לסיים מסכת/ות ולהגיע עם מטען של ידע וכן
הישג חשוב לאחר הניסיון המוצלח של עמידה ביעדים.

זהו הישג אישי משמעותי לכל אחד ואחד מהחבר′ה!
ישר כח עצום להם ולהרב עדיאל חדד שמלווה את תוכנית הבקיאות וליווה
באינטנסיביות את הלימוד לקראת האירוע.
57 סיומי מסכתות לקראת הגיוס (וחלק ניכר סיימו קי"ט עמודי בבא מציעא) -
זה כלל לא דבר של מה בכך...

בהצלחה לחבר′ה בשירות הצבאי כמסורת ישיבת ההסדר קרנ"ש הרואה את השירות
הצבאי כחלק מבנין האישיות  וכחלק מקנין תורה - ′נושא בעול עם חברו′.
למשתתפים ניתן שי - חוברת דברי תורה שכתבו בני השיעור לקראת הגיוס.
וכן חוברת כיס- שיחות לספר ויקרא - במהדורה מיוחדת שניתנה רק ללוחמים, עם
הקדשה אישית של הרב יצחק הלוי.

באירוע מיוחד זה - חשבנו כי ראוי שגם הסבים והסבתות ירוו נחת מבני הבנים.