מהאווירה בישיבה
ביקורי חיילים
תמונות מביקורי רבני ואברכי הישיבה את חיילינו.
הצבא הוא המשך ישיר של הלימוד בבית-המדרש,
לכן הישיבה רואה ערך חשוב בשמירת-קשר יציב וקבוע עם חיילנו, ורבני הישיבה משתדלים לעשות סבבים של ביקורים אצל כל החיילים!