ו' חשון ה'תש"פא 24/10/2020
שם משתמש
סיסמה

ד"ש עם פ"ש מהרב יצחק הלוי - פרשת וארא