כח' כסלו ה'תש"פב 02/12/2021
שם משתמש
סיסמה

דף תרומות

תרומה באשראי
אנא הזן את סכום התרומה, בהמשך ניתן לחלק את הסכום עד 12 תשלומים.
[הערה חשובה: בערך 'כתובת' נא לציין "תרומה עבור הנופשון"]
סכום התרומה:
 
 
תרומות