ד' ניסן ה'תש"פד 12/04/2024
שם משתמש
סיסמה

כתובות דוא"ל הישיבה והיישוב

 
 

ראשי הישיבה: הרב אברהם קורצוויל / הרב שמואל הבר      hesderks@zahav.net.il   

מנכ"ל הישיבה / אלימלך כהן                                          hesderks4@gmail.com     
 
המכון להכשרת מורים / הרב יאיר גריידי                            yairmks@gmail.com   

מנהלי האתר / מוטי לוי                                               mlkarnash@gmail.com


המועצה הדתית קרני שומרון                                       moetzdat@smile.net.il       

הרב שלמה גבאי                                                     hodshlomo@gmail.com 

הרב מוטי שראל                                                     sarelm@neto.net.il

הרב מיכאל רוטנברג                                               miroten@zahav.net.il    

הרב שי גרין                                                          shay5733@gmail.com

הרב יובל בוקובזה                                                  eyb19@013.net

הרב ציון כהן                                                        zion_cohen1@walla.co.il

הרב משה רוזנבאום                                              moshev7@gmail.com