יב' חשון ה'תש"עט 10/21/2018
שם משתמש
סיסמה

רבני הישיבה

 
 

ראשי הישיבה: הרב אברהם קורצוויל / הרב שמואל הבר      hesderks@zahav.net.il   

משרדי הישיבה / המנכ"ל ליאור ליפשיץ                            hesderks1@gmail.com     
 
המכון להכשרת מורים / הרב יאיר גריידי                          yairmks@gmail.com   

מנהלי האתר / עומר סאקס,סאלי ביטון                          bitonsali@gmail.com
 , karnashsite@gmail.com

המועצה הדתית קרני שומרון                                       moetzdat@smile.net.il       

הרב שלמה גבאי                                                     hodshlomo@gmail.com 

הרב מוטי שראל                                                     sarelm@neto.net.il

הרב מיכאל רוטנברג                                               miroten@zahav.net.il    

הרב שי גרין                                                          shay5733@gmail.com

הרב יובל בוקובזה                                                  eyb19@013.net

הרב שוקי כהן                                                       shuki0077@gmail.com

הרב ציון כהן                                                        
zion_cohen1@walla.co.il

הרב משה רוזנבאום                                             
moshev7@gmail.com