יב' אייר ה'תש"פד 20/05/2024
שם משתמש
סיסמה

ערב סיומי מסכתות לקראת גיוס

הדרן עלך
הדרן עלך
מיזם שמתנהל בשנים האחרונות בישיבה, בעידודם של רבני השיעור הרב זוהר ואנונו והרב שלמה גבאי ובסיוע הרב רפאל זיקרי והרב יוגב פרג הינו ערב סיום מסכתות מרוכז לקראת הגיוס לצה"ל, ערב שיא מרוכז של לימוד הבקיאות.
 
ערב גיוסם לצה"ל השקיעו והזדרזו תלמידי שנה ב′ וסיימו מסכתות בלימוד בגמרא. בתוכנית לימוד בקיאות אינטנסיבית ונמרצת עסקו התלמידים בלימוד ובחזרות, על מנת ש′תלמודם יהיה בידם′.
 
ואכן, רוב התלמידים סיימו את המסכת שנלמדה במהלך השנה – מסכת שבת. היה זה מרגש מאוד לראות את כל בני השיעור אומרים יחדיו את פסוקי סיום המסכת ′הדרן עלך′ ערב גיוסם לצה"ל.
בסעודה החגיגית, בהשתתפות ההורים הסבים ובני המשפחה, נפרד גם צוות הנופשון מהמתנדבים היקרים ב′ברכת הדרך′ ובחלוקת שי צנוע לתלמידים המשקיעים, אשר מחכים לשוב ולחזור גם להתנדבות בנופשון.
יהי רצון שיחזרו כולם ,הדרן עלך, בריאים ושלמים בתום שירותם הצבאי בחזרה במשנה מרץ אל ספסלי בית המדרש בדיבוק חברים ובכוחות מחודשים.
 
צילום: שי חג′אג′