כה' כסלו ה'תש"פד 08/12/2023
שם משתמש
סיסמה

יחודה של הישיבה

לוגו החדש של הישיבה
לוגו החדש של הישיבה
ייחודה של הישיבה
·        דיבוק חברים
מהר מאוד תיכנסו לאווירה החמה בישיבה. קשרי החברות הנפלאים הנרקמים מהרגע הראשון בין התלמידים הבוגרים לצעירים יוצרים "נחיתה רכה" שמחה ובטוחה בעולם הישיבה.
הישיבה מתאפיינת באווירה משפחתית המחזקת את הקשר הרוחני בין כל התלמידים מעבר לקישור החברתי.
 
·        אליבא דהלכתא
בדורות הקודמים התוותה בפולין "שיטת הפלפול" , והינה הרווחת כיום ברוב הישיבות. ישיבתנו מתייחדת בסגנון הלימוד היחודי לה "לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא" , לימוד עיוני מעמיק החל מהגמ′ והראשונים עד לפסיקת ההלכה. שיטת לימוד זו משקפת את הרצון האמיתי לחבר בין התורה לעולם המעשה.  במהלך שנות הישיבה נפגש התלמיד עם סוגיות הלכתיות אקטואליות רבות שילוו אותו במעגלי החיים.
 
במסגרת הישיבה קיים כולל אברכים הגדול ביותר מבין ישיבות ההסדר. חלק מהכולל לומד במסגרת לימודי העיון , נושאים בהם נבחנים הם במסגרת הסמכה לרבנות. עשרות תלמידים נבחנים מידי שנה במבחנים ועומדים בהם בהצלחה. וחלקו האחר עוסק בעיון הקפי בסדר נזיקין.
 
בישיבה פועל גם מכון הוראה להכשרת מורים.
 
·        בנין אמונה
החיבור בין התלמוד למעשה הינו גם בשאר תחומי התורה בבירור כוחות הנפש, עוצמות החיים טוהר המידות וחיזוק האמונה באופן הפרטי ומתוך כך למבט והסתכלות כוללת יותר המתייחסת לתקופתנו ודורנו ,דור הגאולה. הישיבה רואה ביצרת בנין אמוני עמוק ואיתן חלק מרכזי בפיתוח אישיות התלמיד, שיוביל אותו "לפעול עם אל" למען תורתו עמו וארצו. לשם כך מתקיימים שיעורי אמונה רבים ומגוונים החל ממשנת הראשונים ועד להוגי הדעות וההשקפה האחרונים , תוך דגש על לימוד הדרגתי הנבנה כלבנה על גבי לבנה.  
בנוסף קיימים בישיבה שיעורים בתנ"ך , ופועלת תוכנית אישית להקפתו במסגרת הלימוד.
 
·        הסדר לכתחילה
איננו רואים בשירות הצבאי כטורח או על מנת לצאת ידי חובה, אלא לכתחילה כך שהשירות הצבאי משלים את אישיותו של בן התורה. כמי שנושא בעול עם חברו, השירות אינו מפריע חלילה להתפתחותו אלא אדרבה בונו אותו כחלק בלתי נפרד מצמיחתו הרוחנית בלימודיו בישיבה.
מתוך תפיסה זו ,ישיבתנו מעודדת את תלמידה להתנדב ליחידות קרביות ולקצונה (בהתאם להתאמה).
בישיבה קיימת תוכנית הכנה נרחבת לצבא הכוללת לימוד מעמיק במשמעות השירות הצבאי מתוך מבט אמוני ולימוד הלכתי בסיסי נרחב הנצרך לכל חייל במהלך שירותו.
בכל תקופת השירות הצבאי מלווים התלמידים ע"י צוות הישיבה בביקורים , במשלוח דף קשר, וכמובן במשלוח "חבילות שי" להמתקת הפה והלב
 
·         תלמוד המביא לידי מעשה
החיבור בין התורה לעולם המעשה אינו משתקף רק בסגנון הלימודי הייחודי שלנו, אלא זוהי תפיסת עולם הבאה לידי ביטוי גם בחיי היום –יום בפועל ממש. בוגרי הישבה היו שותפים להקמת היישובים אבני חפץ ואלוני שילה, ולהקמת גרעין תורני בקדימה (יישוב ליד נתניה).
בתקופת עקירת חבלי ארצנו בגוש קטיף וצפון השומרון העתיקה הישבה את לימודיה לישוב חומש והקימה שם שלוחה ששהתה שם עד ליום החורבן.
תלמידי הישיבה פועלים בפעיליות חינוכיות שונות בבתי ספר באזור, בדגש על בתי הספר הממלכתים, ואף פעילים בדוכנים להפצת יהדות באזור כפר סבא.
 
·        עולם חסד יבנה
בישיבה מושג דגש חינוכי רב על "בין אדם לחבירו". בן תורה הינו מי שיודע לעבוד את קונו לא רק במצוות שבין אדם למקום אלא בד בבד גם במצוות שבין אדם לחבירו, וגם במצוות אלו משתדל הוא להשתלם ולהתקדם מתוך הבנה שזהו נדבך קריטי בבנין רוחני נפשי ואמיתי.
מתוך תפיסה זו מתאפיינת הישיבה בגמחי"ם רבים הפועלים בישיבה לטובת תלמידי ואברכי הישיבה המופעלים בהתנדבות ע"י התלמידים.
·        יחס והדרכה אישית
בישיבה מושקעים מאמצים גדולים ביחס והדרכה האישית לכל תלמיד, לכל שיעור צוות רמי"ם שבנוסף אליהם ישנם משגיחים המלווים את התלמידים בלבטיהם האישים והרוחניים.
לכל תלמיד מוצמדת חברותא בוגרות המלווה אותו בצעדיו הראשונים בישיבה. ובנוסף ישנו מפגש המתקיים פעם בשבוע בביתו של אברך בו דנים יחד ב"גובה העניים" ומבררים את עולמנו הרוחני.
בנוסף לשיעורים בישיבה ישנו לימוד עם הרבנים במסגרת קבוצתית קטנה, בה התלמידים לומדים ביחד עם הרב באופן שבו כל אחד משתתף ומפרה את האחרים מהמקום האמיתי שלו. 
 
·        תנאים
תורה נאה שוכנת בכלי נאה. בקמפוס הישיבה: בית מדרש מפואר , ספריה תורנית גדולה וממוחשבת , אוכל ברמה גבוה .
התלמידים מתגוררים בדירות נוחות ונעימות , כשסביבם גינון מטופח.
 
 
ועוד הרבה דברים שתבין רק אם תבוא לביקור ...
 
גלריית תמונות