יב' אייר ה'תש"פד 20/05/2024
שם משתמש
סיסמה

שיחה לראש השנה

אחד ממוקדי התפילה  בראש השנה הוא מלכויות.    ראש השנה הוא יום בריאת העולם ולכן אין מתאים ממנו להמליך את בורא עולם עלינו.
לאור זאת תקנו חז"ל לומר את פס′ המלכות במוסף וכך לכאורה פשטה של גמ′ בר"ה ד′ ט"ז. "..אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם..."
אולם מאידך נראה בספרי אחרת
במדבר פיסקא עז ד"ה אני ה′ ....אם כן מה ראו חכמים לומר מלכיות תחילה ואחר כך זכרונות ושופרות אלא המליכהו עליך תחילה ואחר כך בקש מלפניו רחמים כדי שתזכר לו ובמה בשופר של חירות
מכאן שלפי הספרי תפקיד הזכרת המלכות הוא להוות  פתיחה לבקשת הרחמים. בכך הספרי מעביר את כובד המשקל לפסוקי זיכרונות , שמטרתם  שיזכור ה′ ביום הדין אותנו לטובה . ממילא לפיו עיקרו של יום אינו המלכת ה′ אלא בקשת הרחמים.
רעיון זה דומה לסדר התפילה הרגיל. עיקרה של התפילה הן הבקשות. אולם התפילה פותחת בשבח משום שדרך המבקש לפתוח תחילה בשבחו של זה שמבקשים ממנו, ורק אח"כ לבקש וכך בספרי דברים שמג ....מגיד הכתוב שכשפתח משה לא פתח בצרכם של ישראל תחילה עד שפתח בשבחו של מקום משל ללוטייר שהיה עומד על הבמה ונשכר לאחד לדבר על ידיו ולא פתח בצרכי אותו האיש תחילה עד שפתח בשבחו של מלך....
קשה לקבל את הספרי .זאת משום מרכזיותה של תפילת מלכויות. היא באה לידי ביטוי לא רק במוסף אלא גם בברכת אתה קדוש שבימים נוראים יש לה תוספת שכולה בקשה להתגלות מלכות ה′ בעולם כולו. כמו כן התפילות המקדימות לפס′ מלכות וכן התפילה המסיימת את פס′ מלכות כולה כיסופים ובקשה לגאולה השלמה אשר תוכנה הוא מלכות ה′ בעולם כולו.
על כן נראה שעניין המלכות הוא כפי שפתחנו בראשית דברנו פשט לשון הגמ′ בר"ה.
אנסה לעמוד על פן נוסף בהמלכת ה′ בעולם .
 הבאנו לעיל את הגמ′ בר"ה ט"ז." ..אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם..." גירסה קצת שונה בריטב"א שם. הוא גורס "מלכיות שתמליכהו על מעשה ידיו" כן מצאתי בתוספתא מהדורת ליברמן שגורס ".. מלכיות כדי שתמליכוהו עליהם"
כלומר עפ"י גירסת המקובלת בגמ′ בר"ה אנחנו מתפללים על התגלות מלכותו בעולם אולם המטרה בתפילה זו היא אנחנו בעצמנו שמתוך אותה תפילה נזכה שאנחנו נקבל עלינו את מלכותו.
אולם עפ"י נוסחת הריטב"א המטרה היא כפשוטה ,כפי המשמע מלשון התפילה -התגלות מלכותו בעולם כולו.  
לא את עצמי אני מבקש לתקן-"כדי שתמליכוני עליכם"- אלא את העולם כולו –"לתקן עולם במלכות שדי". "
במילים אחרות לא מערכת היחסים הפרטית של המתפלל עם הקב"ה צריכה לעמוד בראש מעייני המתפלל, אלא הדבר הגדול, השלם- הבריאה כולה.
משימה זו  היא מעבר לכוחותיו של האדם, משימה כבירה מאין כמוה. אכן לשון התפילה מעיד על כך שזו משימה לאלוקים עצמו ואנו מבקשים שאכן נזכה  לגאולה השלימה, ל "יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לה′ המלוכה".
אולם האם אין אפשרות גם לנו לפעול בתחום הזה? האם כל זה הוא רק משימה לקב"ה ואין בכוחנו אנו ל"עזור"  ולשנות במשהוא את העולם שיהיה יותר עולם של מלכות שדי?
חלק אחד של משימה זו החלק של "יכירו וידעו כל יושבי תבל וכו′" מתקיים כבר בחלקו.  שתי דתות הבת של היהדות- הנצרות והאיסלם -הביאו לכך שכל העולם מכיר את אלוקי ישראל והתנך הוא הספר הנפוץ ביותר. אמנם הכרות חלקית זו ברוב הפעמים היא מזיקה יותר ממה שהיא מועילה, אבל זו התחלה, וחבלי לידה קשים הם.
סיום התהליך אמור לשיטת הרמב"ם (סוף הלכות מלכים)להתבצע  בידי המלך המשיח.
אבל יש דרך נוספת  בה גם אנחנו כל אחד מאיתנו וכולנו יחד יכולים לתרום לתיקון עולם במלכות שדי.
הקב"ה בבריאת העולם הטיל על האדם לנהל את העולם : "ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומילאו את הארץ ורדו בדגת הים ובעוף השמים ..."
תפקיד זה לא יתכן שהוא מצומצם רק לעניינים הכלכליים- כפי שאולי נראה מהפס′- שהרי לא לשם כך נברא העולם. האם זה מה שהקב"ה רוצה מאיתנו, שנהייה מעצמת היי טק? וכי זה האור לגוים?
הקב"ה ברא את עולמו כעולם של חסד "עולם חסד יבנה".וכך האדם צריך להמשיך בבריאת עולמו. עולמנו צריך להיות עולם של חסד בכך נשלים את מעשה הבריאה.
אדגים את דברי בדוגמא : אביו של הרב ציון כהן חלה ורוב ימיו היה בכיסא גלגלים. סיפר לי הרב ציון על הבעיות הקשות בלקחת אדם נכה. רוב המקומות לא מאורגנים לאנשים נכים, ואתה הרבה פעמים לא מצליח להגיע למקום אליו רצית להגיע.  מאידך אתה מגלה שבני אדם טובים . כל פעם שהיה צריך עזרה אנשים הציעו את עזרתם. כלומר, חסד פרטי בשפע, אולם המערכת הכללית אינה ידידותית לנכה.
מכאן ש"תיקון עולם " זה כשאנחנו, כחברה וכיחידים מעצבים הן את רשות היחיד שלנו והן את רשות הרבים שלנו , מתוך מחשבה על החלש ,על הנכה הנזקק שיוכל להגיע לכל מקום כמו הבריא.
הגמ′ בבא בתרא  אומרת שאסור לבנות בית שער לחצר שימנע מהעניים את האפשרות לדפוק בדלת כדי לבקש צדקה. זהו עיצוב רה"י היחיד שלי בחסד. וכשאנו בונים בנייני ציבור הנגישים לנכים, אנו בונים את העולם בהתאם לרצון ה′ ובכך מיתקן העולם במלכות שדי.
לא מספיק החסד הפרטי ,לא מספיק שאעזור לנכה לעלות מדרגות עם העגלה ,הרבה יותר חשוב שכשאני בונה את הבניין אשקיע בו עוד כסף כדי שהבניין יהיה ידידותי לנכה ,לעני , ולכל שאר הנזקקים.
כשנתפלל ונבקש מהקב"ה שיגלה מלכותו בעולם, כדאי אולי גם לחשוב ולפעול בתחומים שבהם גם אנחנו יכולים "קצת לעזור"  ב"לתקן את העולם במלכות שדי".