יט' אב ה'ת"שפ 09/08/2020
שם משתמש
סיסמה

הכשר כלי חרסינה

בדרך כלל אנחנו נוקטים כי אין להכשיר כלי חרס.
אולם במצב הנוכחי שהיה שמוש מועט בכלים ישנם כמה צדדים להקל. שכן לא ברור שאכן נעשה בהם שימוש אסור, ועוד שגם אם אכן נעשה שמוש כזה מסתבר שכל הבליעה בהם היתה בליעה בחום של כלי שני.
שאלתי את הרב הלוי מה דעתו בנדון, ואמר לי כי במקרה זה יש להקל ולהגעיל את הכלי חרס כדי לצאת ידי כל החששות ואז יהיה מותר להשתמש בהם כרצונו.
 
יום טוב

שלמה גבאי