יז' חשון ה'תש"פב 23/10/2021
שם משתמש
סיסמה

מחזור "אורי וישעי"

"אמר ר' אלעזר: לעולם יסדיר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל".
הדברים אמורים ביחס לתפילות הימים הנוראים.
בשל אריכות התפילה וריבוי קטעי התפילה השונים, לעתים אין אנו מתמצאים היטב בין שבילי הסידור וקשה להבחין בין רשות לחובה, בין מוקדם למאוחר ובין עיקר לטפל.
בזה עיקר ייחודו של מחזור זה: קטעי התפילה השונים מוארים ברקע רלוונטי אשר נוגע בשלושה היבטים: הלכתי, פרשני והיסטורי.
רקע זה מלווה את המתפלל לאורך התפילה, תוך שהוא מציין ומסביר את הצדדים השונים הנוגעים לאותו פרק.
#02
מחיר: 65 למחזור. 119 לסט. 
* שם
* טלפון
* כתובת (מלאה)
* אימייל
* מוצר לסימון יותר מרשומה אחת:
לחץ על כפתור Ctrl ובחר את הרשומות
* כמות
* איסוף
גלריית תמונות