יד' אדר א ה'תש"פד 23/02/2024
שם משתמש
סיסמה

ריה"ל- כוזרי

קבצי שמע
כוזרי 1
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 2
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 3
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 4
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 5
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 6
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 7
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 8
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 9
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 10
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 11
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 12
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 13
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 14
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 15
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 16
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
כוזרי 17
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)