יד' אדר א ה'תש"פד 23/02/2024
שם משתמש
סיסמה

שיעורי עיון בנושא תפילה

קבצי שמע
1. זמן תפילת שחרית
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
2. חישוב שעות זמניות
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
3. תפילת תשלומין
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
5.6. זמן תפילת מנחה
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
7. זמן תפילת ערבית
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
8. תוקף תפילת ערבית
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
9. לעבור כנגד המתפלל
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
10. זמן תפילת מוסף
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
11. מקור חיוב תפילת מוסף
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
12. אכילה לפני מוסף
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)