יח' אב ה'ת"שפ 08/08/2020
שם משתמש
סיסמה

בשר חלק לעדות המזרח

 
שלום וברכה.
לפני שאתייחס לשאלתך,חשוב להדגיש את המחויבות הגדולה שיש לנו בכבוד הורינו,וגם אם אנחנו מחליטים ב"ה להתחזק ולדקדק במצוות אסור שזה יבוא על חשבון עלבון ההורים ופגיעה בהם שכביכול הם אוכלים טרף ח"ו אלא צריך לשקול את צעדינו בזהירות רבה, ולצערינו אנחנו מכירים בחורים שגרמו עגמת נפש להוריהם ונוצר חילול ה′ גדול.לכן חזק וברוך על שאלתך, וה′ יהיה בעזרך.
 
מר"ן בסוף דבריו כותב בשו"ע יו"ד סימן ל"ט סעיף י′ (בשם תשובת הרשב"א,והרשב"ץ) לגבי אותם הנוהגים להכשיר בשר ע"י מיעוך הסירכא (בשר בכשרות רגילה של ימינו):" וכל הנוהג כן כאילו מאכיל טריפות לישראל".
אמנם הרמ"א שם בסעיף י"ג שאין למחות ביד המקילים.
להלכה מנהג הספרדים להחמיר ולאכול רק בשר חלק.
בשו"ת "יביע אומר"(חלק ה′ יו"ד סימן ג′ בסופו) התיר למי שנזהר לאכול בשר "חלק" לסעוד על שולחנו של מי שאינו נזהר ובפרט בסעודות מצווה.
וכך נראה לענות גם לשאלתך שמכיון שיש כאן חשש מחלוקת ואיבה בפרט שזה עם ההורים.יהיה מותר לאכול מ"בלי לשאול שאלות".
אך כל זה נכון שאתה בביתך ויש מקום להקל מצד היותך, כביכול, אורח. מכל מקום כשאתה לבד או אוכל בחוץ צריך להקפיד על בשר "חלק".
 
לסיום אספר לך על מקרה של בחור ממש כמוך שנהג כמו שכתבתי לעיל וגרם להאהיב את התורה והמצוות על הוריו, ולאחר זמן קצר הם דרשו מיוזמתם לקנות אך ורק בשר "חלק",ירק גוש קטיף וכו′.
תזכה למצוות ובהצלחה.