יז' חשון ה'תש"פב 23/10/2021
שם משתמש
סיסמה

את צנועים חכמה

 
 
 
סדרת הספרים בהוצאת ראש הישיבה, הרב שמואל הבר, העוסקות בענייני צניעות הלבוש, איסורי קריבה לעריות והלכות יחוד מן הש"ס, הראשונים, הפוסקים וספרי השו"ת, להלכה ולמעשה.
 
 
מתוך ההסכמות-
 
הרה"ג אבגדור נבנצל שליט"א - "עברתי בהתפעלות על ספרו המקיף ובמקום שהיה
לי להעיר הערתי".
 
הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג שליט"א- "בירר וביאר בהרחבה כל דיני צניעות
שבעו"ה יש רפיון בהלכות אלו..."
 
·         חלק א' – הלכות צניעות הלבוש
 
·         חלק ב' – איסורי קריבה לעריות
 
·         חלקים ג' - ו' – סוגיות בהלכות יחוד
#05
מחיר: מחיר חמשת הכרכים 120 ₪ בלבד [מחיר לכרך 25 ₪] 
* שם
* טלפון
* כתובת (מלאה)
* אימייל
* מוצר לסימון יותר מרשומה אחת:
לחץ על כפתור Ctrl ובחר את הרשומות
* כמות
* איסוף