יז' חשון ה'תש"פב 23/10/2021
שם משתמש
סיסמה

נחלת יעקב

"ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כול מצוות שבתורה". כתרים רבים נקשרו לישיבת ארץ ישראל, וחז"ל שיבחו ופיארו את יושביה.
עניינו של ספר זה להציג בפני הלומד את הסוגיות והנושאים המרכזיים הנידונים במצוות ישיבת ארץ ישראל – מהפסוקים בתורה שמהם נלמדת המצווה, דרך שיטות הראשונים ודעות הפוסקים, ועוד השלכות מעשיות בימינו. הצגת הדברים נעשתה בצורה שיטתית, על פי כללי הלימוד הנלמדים בכל סוגיה בעיון בש"ס, כבסדר מועד או נזיקין. שזורות כל השיטות היסודיות בראשונים ובאחרונים, מבלי להעלים או "לצנזר" קושיות או דעות.
#08
מחיר: 100 ש 
* שם
* טלפון
* כתובת (מלאה)
* אימייל
* מוצר לסימון יותר מרשומה אחת:
לחץ על כפתור Ctrl ובחר את הרשומות
* כמות
* איסוף