יד' אדר א ה'תש"פד 23/02/2024
שם משתמש
סיסמה

לראש השנה - "תפילת הפחד"

בס"ד
ראש השנה בפתח "תפילת הפחד"
"ובכן תן פחדך ה′ אלוקינו על כל מה שבראת "ויש לשאול והרי ר"ה הוא יום גדול לבקשות יום המלכת הקב"ה האם לא ראוי לשאוף לשהו אחר מעבר להשלטת פחד בלבבם של כל הנבראים , האם בפחד יש תחושה טובה? 

אחת הבעיות המרכזיות שאדם בני דורנו מתחבט בהן היא בעיית הפחד האנושות בכללותה סובלת מפחדים שונים אצל מבוגרים הפחד מתאפיין באבדן פרנסה חשש פיטורין וכדו′ ואילו אצל צעירים מכישלון במבחן .

בר"ה בימים שנקראים "הרת עולם" מתייצבים כולם לפני הבורא ומבקשים ממנו שישליט את פחדו על כל בני אדם בהבנה שטחית נבין שהכוונה היא שה′ ישליט פחדו גם על אלו שאין להם פחד , התבוננות יותר מעמיקה מראה לנו שהיראה הגדולה היא התקווה של כל האנושות ורק היא עתידה לשחרר את האדם מכל הפחדים.

משל לאדם שנמלט מאימת השודדים הרודפים אחריו להמיתו היעלה על הדעת שבאותה שעה יחשוש שמא יתלכלך בבוץ או שתעקוץ אותו דבורה ודאי שלא!!
כאשר מדובר בפיקוח נפש הפחד מפני הליסטים מעמיד בצל את יתר הפחדים עד שלא נותר מקום במחשבה בשבילם. עכשיו נוכל להבין את תוכן תפילתנו בימים אלו שאנו שואפים בכל ליבנו שכל הפגמים שמצויים בעולמנו יתוקנו ושהיראה מפני ה′ תתחיל לשרור בעולמנו והיא זו שתבשר את העלמותם של כל פחדי האנשות ובאותה שעה יגיע אושרו של האדם לשיאו .
יהי רצון שתפילתו תעלה לשמי מרומים אכ"יר