יח' אב ה'ת"שפ 08/08/2020
שם משתמש
סיסמה

איסור לא תלבש


תשובה:
 
א. להלן ציטוט מספר המצוות להרמב"ם:
מצוה לט:
שהזהירנו מהמשך אחר חקות העכו′′ם, שתהיינה הנשים לובשות בגדי האנשים ושיתקשטו בתכשיטיהם. והוא אמרו לא יהיה כלי גבר על אשה, וכל אשה שתתקשט באחד מתכשיטי האנשים המפורסמים בעיר ההיא שזה הוא תכשיט מיוחד לאנשים לוקה.

מצוה מ:

שהזהירנו מהתקשט האנשים בתכשיטי הנשים. והוא אמרו ולא ילבש גבר שמלת אשה, וכל אדם שיתקשט (גם) כן או לבש מה שהוא מפורסם במקום ההוא שהוא תכשיט מיוחד לנשים לוקה. ודע שזאת הפעולה כלומר היות הנשים מתקשטות בתכשיטי האנשים והאנשים מתקשטים בתכשיטי הנשים פעמים יעשו לעורר הטבע לזמה כמו שהוא מבואר בספרים המחוברים לזה, והרבה מה שיושם בתנאי בעשיית קצת הטליסמא ויאמר אם יתעסק בו אדם ילבש בגדי נשים ויתקשט בזהב ופנינים והדומה להם, ואם היתה אשה תלבש השריון ותזדיין בחרבות, וזה מפורסם מאד אצל בעלו הדעת הזאת.
 
ב. כיון שהיום גם נשים לובשות מכנסיים אין איסור לא תלבש.
 
ג. לא.
 
 בברכה שמואל הבר
 
1 תגובות הוספו לדף זה
 
 
1.