יט' אב ה'ת"שפ 09/08/2020
שם משתמש
סיסמה

הכשרת כלי פלסטיק

תשובה:
שלום וברכה
זו שאלה חשובה מאוד, כיון שהיא נוגעת גם ליום יום וגם לפסח (האם כלי שהשתמשתים בו עם חמץ ניתן להשתמש בו בפסח, וכן האם ניתן להכשיר אותו).
 
ישנן שתי שיטות עיקריות לגבי פלסטיק:
 
א. כפי שפוסק האגרות משה: שלא ניתן להכשיר כלי פלסטיק כי הם עשויים מתערובת חומרים כימיים שלא נזכרו בדברי הקדמונים. (הביא דין דומה (אורח חיים ב′\צ"ב): " אבל יש ראבער שאינו מעץ אלא מתערובות מינים כימיים שהוא דבר חדש שלא נמצא בדברי הקדמונים אין להתיר להגעילם." וכן כתב במפורש על פלסטיק במקום אחר).
 
ב. מצד שני ישנו חבל פוסקים כגון מנחת יצחק (ג, סי′ סז.) וציץ אליעזר (ר ד, סי′ ו): שמחלקים בין כלי חלק ללא חריצים שניתן להכשירו- "כבולעו כך פולטו" (ולכן לדוגמה: אם הוא בלע בעירוי מכלי ראשון ניתן לערות עליו מכלי ראשון ולהכשיר אותו). אך אם יש בכלי חריצים לא ניתן להכשיר את הכלי כלל.
וכן כותב הרב עובדיה (חזון עובדיה פסח עמוד עח′) שניתן להכשירם לפסח.
(אם זכרוני לא מטעה אותי, בספר תורת המועדים (הרב דוד יוסף- בנו של הרב עובדיה) פסק- שכלי פלסטיק חלקים בלי סדקים כלל לא בולעים ולכן לא צריכים הכשר לפסח, וניתן לנקות אותם ולהשתמש בהם לפסח, וממילא גם מבשר לחלב יהיה אותו דין).
וכן כותב הרב מרדכי אליהו זצ"ל (בעלון קול אליהו): "כלי פלסטיק שאין בהם חריצים דינם ככלי מתכות וכפי בליעתם כך הכשרם". (וכן בהערות שלו על קיצור שולחן ערוך של הרב גאנצפריד קט"ז\ג′ (17)
 
בספר קיצור שולחן ערוך מקור חיים (פ"ו\י"ד)- הוא לא חילק (האם יש חריצים או לא) וכתב: "...וכן כלי פלסטיק, נילון ובקליט אפשר להכשירם בהגעלה".
 
לגבי שאלתך:
א. במצב שאין חריצים בכלי\קערה- ניתן להגעיל אותם, וכיון שהם בלעו רק בכלי שני, ניתן על-ידי שפיכת מים חמים מקומקום (הנקרא עירוי מכלי ראשון).
אם יש חריצים - לא ניתן להכשיר (וראה להלן סעיף ב′).
ב. בנוסף: בכל מקרה אם ברצונך להשתמש בקערה לדברים קרים, כלל לא צריך הגעלה\הכשרה וניתן לשים בתוכה ירקות ואף חלב קר, ואין חשש של בליעה ופליטה למעט אם משרים את החלב ל24 שהופך אותו לכבוש – וחבוש כמבושל...
 
ברכה והצלחה
שלום אלדד