יח' אב ה'ת"שפ 08/08/2020
שם משתמש
סיסמה

נגיעה בגברים - לסטודנטית לרפואה וכדו'

תשובה:
"סוף דבר הכל נשמע טיפול של גברים אצל נשים, כגון רופאה או טיפול אצל רופאת שינים או פיזיותרפיסטית או פדיקור וכן מדריכה בצבא כגון מדריכת קליעה, אב"כ וכו′, או חובשת המדגימה על חיילים – יש לכתחילה להימנע ממנו, ואם יש צורך כגון שאין רופא או שהרופאה מומחית יותר ובצבא ין מדריך - יש להתיר, ואם יודע שהטיפול מביאו לידי הרהור – וודאי שאסור". (את צנועים חכמה ח"ב עמ′ ש′ח)
 
כל זה לגבי הגבר אך מצד האשה היא רק איסור של "לפני עור" כי היא בעבידתיהו טרודה ואם לא היא – הרי שיקבל טיפול אצל אחרות.
אם הגבר לבוש והנגיעה בו היא על הלבוש – מותר. ואם נוגעת בגופו לכתחילה יש להמנע ואם יש צורך מותר כפי שכתבתי בספרי הנ"ל (את צנועים חכמה).

בברכה ,
שמואל הבר.