ה' אייר ה'תש"פא 17/04/2021
שם משתמש
סיסמה

דבר תורה לפרשת פקודי

"וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה′ כן עשו ויברך אותם משה" [לט′,מג′].
בסיום בנית בית המקדש גם כתוב "ותשלם כל המלאכה" ודרשו חז"ל ששלמות זו באה ללמד שכל האומנים שבנו במקדש לא מת אחד מהם ולא חלה אחד מהם ואף כלי לא נשבר במהלך העבודה"
ומבארים חז"ל שהסיבה לכך כפי שהיה בקבורת יעקב שכל מצרים עלו לקבור את יעקב בארץ ישראל ואין אחד מהם שניזוק שאפילו לא נקרעה חגורתו של אחד מהם ומכאן שאין לתמוה על בנית בית המקדש.
הלקח הנלמד הוא שכל המקיים מצווה לא מפסיד, פעמים אדם בא לקיים מצווה אך עולים לו תירוצים מדוע לא לעשותה, שמא ינזק, או יאחר, או יקרעו בגדיו במהלך קיומה, או יבזהו.
באים חז"ל ומעידים שכל העוסק במצווה לא רק שלא ימות או יחלה אלא אפילו נזק קטן לא יבוא לו.
לפני כעשר שנים התרחש פיגוע במסעדת סבארו בירושלים, והיו שתי בנות מארה"ב שבאו לבקר בארץ ורצו להכנס למסעדה לאכול, בפתח המסעדה עמדה אחת העובדות והמליצה להן לחזור למסעדה בעוד כשעה כיון שהמסעדה כעת עמוסה, השתים הקשיבו, והמשיכו לטייל בעיר במגמה לשוב בעוד כשעה למסעדה, אך בדיוק בזמן זה התרחש פיצוץ בתוך המסעדה. אותה עובדת נפצעה קשה והבנות הרגישו שהיא הצילה את חייהן הלכו לבקרה בבית החולים לפני שטסו חזרה לארה"ב ואמרו לה שאם היא תזדקק להגיע לטיפול בארה"ב שתתקשר אליהן הן ידאגו לה לכל מחסורה, ובאמת לאחר שיקום ארוך המליצו הרופאים לעובדת שכדאי לה לעשות ניתוחים פלסטיים דוקא בארה"ב, והיא יצרה קשר עם הבנות והודיעה להן על בואה, השתים קיבלו פניה התלבטו האם לשלוח אותה לבי"ח קרוב, או לנסוע עימה לבי"ח מקצועי יותר ממקום עבודתם במגדלי התאומים, הן החליטו לקחת יום חופש מהעבודה ולנסוע עימה לבי"ח המרוחק על מנת שתקבל טיפול טוב יותר באותו היום התרחש הפיגוע במגדלי התאומים בו הן עבדו.
מכאן ראיה שאדם המתמסר לעזור לחברו בכל מאודו לא יאונה לו כל רע.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

כתוב בפרשה "וישם את המנורה באוהל מועד נכח השולחן על ירך המשכן נגבה" (מ′ כ"ד) תבנית המנורה רומזת על שבת קודש המשפיעה ברכה באורה לכל ששת ימי המעשה הקנה האמצעי רומז על שבת וששת הקנים מגבילים לששת ימי השבוע. עוד רמז בתבנית המנורה,כידוע ששלושת הימים הראשונים של השבוע מושפעים מאור השבת הקודמת ואילו שלושת הימים האחרונים הם ימי הכנה לשבת הבאה בדיוק כמו במנורה, הקנה האמצעי הרומז על שבת באמצע שלושה קנים מצד ימין ושלושה מצד שמאל.
כמו שאמרנו השבת משפיעה שפע על כל השבוע.המנורה בבית המקדש שרומזת לשבת מונחת כנגד השולחן הרומז לפרנסה ומזון מפני שעליו מונח לחם הפנים וזה בא להורות כי שפע הפרנסה והמזון בא לישראל מכוח קדושת השבת שזה המנורה.
אשרי האדם שזוכה לשמור שבת לפרטיה ודקדוקיה. (הבן איש חי)
 
שבת שלום!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

כותב ה"אור החיים" הקדוש: "אלה פקודי וגו′. אומרו אלה לפסול כל מנינים שבעולם כי כל מה שימנה אדם מקנינים המדומים אין מניינו מנין ושמו מורה עליו מה אתה מונה, אבל מנין זה עומד לעולם, והטעם להיות מנין המשכן המופלא אשר שכן שם אלהי עולם ה′:
ובמדרש רבה (פכ"ב) כתוב שהמשמעות של המילה ממון היא "מה אתה מונה אינו כלום"

כידוע שכסף בא וכסף הולך, ואדם צריך לדעת שמצבו הכלכלי יכול בכל רגע להשתנות, אך בדבר שקשור לקודש ז"א המצוות לימוד התורה וגמילות חסדים זהו הקנין האמיתי שיש בעולם. ישמע חכם ויוסף לקח.