ה' אייר ה'תש"פא 17/04/2021
שם משתמש
סיסמה

פרשת צו

 
" זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים "
 
פשט הפסוק מלמד על דינים מקבילים בקרבנות הנ"ל, שזבחים טעונים שחיטה בסכין כעולה, שלמי ציבור נאכלין לזכרי כהונה כמנחה(זבחים צז:)וכו′
 
נביא פירוש בדרך דרש ,כתוב בזוהר הקדוש(וירא ק.)- " אמר רבי יוחנן כשפירש הקב"ה את דיני הקרבנות, אמר משה: רבש"ע, תינח בזמן שהיו ישראל על אדמתם,כיון שיגלו מעל אדמתם מה יעשו? אמר לו: משה , יעסקו בתורה ואני מוחל להם בשבילה יותר מכל הקרבנות שבעולם, שנאמר זאת התורה לעולה למנחה וכו′.
 
אמר רבי כרוספדאי כל מי שמזכיר בפיו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות את עניני הקרבנות וסדר הקרבתם ומכון בהם, ברית כרותה היא שאותם המלאכים, המזכירים חטאי האנשים להרע להם,לא יוכלו לעשות לו רע אלא טוב".
 
ושמעתי בשם מרן הרב עובדיה שליט"א על דברי חז"ל על הפסוק הנ"ל כל העוסק בדיני עולה כאילו הקריב עולה וכו′,שיש לכך רמז בפסוק: זאת התורה – הכוונה מי שעוסק בתורה,לעולה(לא עולה)- פירוש לא צריך קרבן עולה כי התורה מכפרת. וכן לא חטאת וכן לא אשם.
 
שבת שלום