יח' אב ה'ת"שפ 08/08/2020
שם משתמש
סיסמה

התכתבות באינטרנט

תשובה:
חזק וברוך על השאלה החשובה.
מתוך השאלה רואים שאתה באמת רוצה להידבק בה′, להתעלות ולצמוח בקדושה וטהרה, אשריך.
 
הגמרא בקידושין (ע:) אומרת: "אין שואלין בשלום אשה על ידי בעלה אמר ליה הכי אמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל". וכן פסק הרמב"ם: "אין שואלין בשלום אישה כלל ואפילו על ידי שליח" (הלכות איסורי ביאה,פ"א\ה′).
וכן כותב שולחן ערוך (באבן העזר, כ"א\ו′): "אין שואלים בשלום אשה כלל, אפילו ע"י שליח, ואפי′ ע"י בעלה אסור לשלוח לה דברי שלומים. אבל מותר לשאול לבעלה איך שלומה". - מדובר כאן בדרך נימוס.
 
בנוסף צריך להביא את דברי הרב קוק זצ"ל במידות הראיה (צניעות): "מדת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם, ומתוך-כך היא זוכה לדחות מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמם, אבל כיון שמפני יצר האדם וכחו החלש יגרמו לפרוץ במדת הצניעות, שהיא קיומו של העולם הרוחני והחמרי. מדת האהבה והידידות, בכל הסימנים והדבורים הנוחים, היה ראוי להיות שוה בין המינים, אבל מפני יקרת ערך הצניעות נדחית מדת דרך-ארץ ממקומה עד שלא לשאול בשלום אשה. הצנוע מכיר כי לא מפני שנאה על המין הוא מתרחק ועושה גדרים כי-אם מפני התכלית הכללי היפה. דוגמתם של דברים אנו מוצאים בדעות, התרחקות הראויה וכמעט מוטבעת שלא לתור אחר מחשכות המרחיקות את המעמד המוסרי, לפעמים נראה שדוחקים את חופש הדעת, אבל מי שמכיר התכלית יבין את יקר ערך ההגבלה, ויקבל אותה באהבה".
האדם לכאורה מתנהג בצורה שאינה טבעית לו, אלא שבגלל החולשה והיצרים שיש באדם הוא מוותר על הרגע בכדי לבנות קומה גבוהה יותר בנפש שלו. 
 
לשאלתך ידידי.
ההתכתבות אפילו דרך האינטרנט אסורה וצריך להימנע ממנו. למרות שנפש האדם מחפשת קירבה מהמין השני עדיין צריך להמתין עד שהאדם יהיה בשל דוי להקים בית בישראל ויבנה אותה בצורה נקיים ובריאה עם אשתו ללא רסיסים של קשרים בוסריים בזמן הנערות שעלולים להפריע לו לגרום לו להבנה שגויה על החשיבות והקדושה שיש בקשר בין בעל לאשתו. חכה עוד קצת ובסופו של דבר תראה שההמתנה הרגעית בנתה קומה של קדושה וטהרה והובילה בסופו של דבר לבניין עדי עד של ביתך עם אשתך לעתיד.
 
בנוסף לא תמיד ניתן לדעת עם מי מתכתבים, לא אחת היו מצבים שבחור או בחורה חשבו שהם מתכתבים עם אהוב ליבם ובסוף כאשר הם נפגשו איתו הדבר הסתיים באסון.
  
 
בהצלחה רבה
שלומי אלדד