ה' אייר ה'תש"פא 17/04/2021
שם משתמש
סיסמה

פרשת קדושים

דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה′ אֱלֹהֵיכֶם:
 
בפרשתינו הקב"ה מצווה אותנו להיות קדושים, והטעם הוא כי הקב"ה הוא קדוש.
 
 ויש לשאול מה פירוש הציווי להיות קדושים מה זה כולל אילו מצוות נכללות כאן האם זה מידת חסידות או מצווה ככל המצוות?
ועוד , שואל האור החיים הקדוש מה הפירוש כי קדוש אני ה′ איך אפשר לבני אדם להדמות להקב"ה?? וזה לשונו "וכי יתחייב הדבר ליציר כפיו להדמות לקונו? והלא הרבה הדרגות ישנם באלהי ישראל ואינם מושגים בישראל"
 
כותב הרמב"ן .. אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד שבעליה נקראים פרושים והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין א"כ ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו הרבות ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו וידבר כרצונו בכל הנבלות שלא הוזכר איסור זה בתורה והנה יהיה נבל ברשות התורה לפיכך בא הכתוב אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות.
 
ולגבי השאלה השניה כותב האור החיים הקדוש " ודרשו בתורת כהנים וזה לשונם אם אתם מקדשים עצמיכם מעלה אני עליכם כאילו קדשתם אותי ... ואם אין אתם מקדשים עצמכם מעלה אני עליכם כאלו לא קדשתם אותי ע′′כ.
 
נמצינו למדים שמצוות קדושים תהיו פירושה לחיות בצורה מאוזנת גם דברים המותרים לנו נחשוב פעמיים אם לעשותם הבירור הוא כפול כאשר אדם חושב בדעתו האם לעשות מעשה מסוים או לאכול דבר מסוים הוא צריך לשאול את עצמו האם שי במעשה זה חשש עבירה או מאכל אסור אך מעבר לזה הוא צריך לחשוב למה אני בכלל עושה את זה? האם זה נצרך לקיום הגוף?פרנסה? אם זה נצרך אז המעשה הוא חיובי, אך אם זה לא נצרך ואין שום טעם בעשייתו, יש חשש שמעשים מסוג כאלה יביאו את האדם לעבירה ממש.
 
 
שבת שלום