ה' אייר ה'תש"פא 17/04/2021
שם משתמש
סיסמה

דבר תורה לפרשת במדבר

 בפרשתינו משה רבינו ע"ה מצווה ע"י הקב"ה למנות את העם וזאת מתוך חיבתו של הקב"ה לעם ישראל.

 

בהמשך הפסוקים מתואר שמשה ואהרון התחילו לסדר את העם לפי משפחות, ועוד שכל אחד ואחד מהעם הוצרך להביא ראיה מאיזו משפחה ושבט הוא מגיע, ושאין בו שום פסול הלכתי וכדו′. שנאמר " וְאֵת כָּל הָעֵדָה הִקְהִילוּ בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי וַיִּתְיַלְדוּ עַל מִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם"

ולכאורה נשאל מי ציוה את משה ואהרון לעשות זאת? הרי הקב"ה ציוה את משה רק למנות את העם ולא לבדוק את יחוסם?

בעל הספורנו מסביר שמטרת הבדיקה היתה להכשיר את העם לצאת למלחמה  ז"א מי שהוא מיוחס השכינה שורה עליו  ויש לו זכות אבות שמסייעת לו בשעת המלחמה.

 

עוד טעם ל"הגדלת הראש" של משה ואהרון בבדיקת היחוס ניתן להביא ע"פ המשל של המהר"ם מלובלין: אברך בא לרבי שלו להיוועץ עמו בעניין  עסקים שמציעים לו, האחד עסק שהסיכון  רב בו ויש חשש לאבדן הנדוניא כולה במקרה של כשלון, לעומת זאת במקרה של הצלחה הסיכוי הוא להתעשר עושר רב במשך זמן קצר, ואילו העסק שהשני אין בו רווח רב, אך מאידך גיסא, גם סיכון אין, את כספו יוכל תמיד לקבל בחזרה, איזה מסחר מציע לו הרבי לקבל? אומר לך – השיב הרבי: אם יש לך אבא וחותן עשירים, עשה את המסחר המפוקפק, כיוון שגם אם צפוי לך הפסד תקבל נדוניה חדשה. אך אם אין לך משענת שכזו, עסוק במסחר שאין בו לא רווח מופרז ולא הפסד מסוכן.

 

עם ישראל קיבל את התורה במדבר סיני, בתורה יש חוקים ומצוות, שכר ועונש, אפשר להרויח בגדול אך אפשר גם להפסיד. אבל פעמים שיש נפילות,תקופות קשות שאדם נכשל בעבירות, ומי ערב שח"ו האדם לא יפול לגמרי?הוי אומר זה היחוס "זכות אבות מסייעתן" ,עם ישראל  קיבל תורה בהסתמכות על זכות אבות אשר הטביעה בו את החותם המכוון את צעדיו ומסייע לו להמתיק את הדין על ידי תפילותיו על זכות אבות, כך שגם אם פעמים סוטים מן הדרך ניתן בקלות להכנס חזרה למסלול הנכון שנסלל לנו מאבותינו ורבותינו,זה מה שמלמדים משה ואהרון את עם ישראל במדבר סיני.

 

שבת שלום