יח' אדר א ה'תש"פד 27/02/2024
שם משתמש
סיסמה

ד'ת לפרשת בהעלותך

 
חז"ל(במדרש רבה) אומרים שבנו של משה, גרשום ברגע ששמע שאלדד ומידד מתנבאים במחנה הלך לספר זאת לאביו למשה,עוד הם מסבירים מדוע היה לגרשום ולאחר מכן גם ליהושע קשה לשמוע את הנבואה שרמוזה במילה " מתנבאים" כמו שפירש בעל הטורים:

  מתנבאים- מת נביאם- שהיו אומרים משה מת ויהושע מכניס ישראל לארץ:
 מתנבאים. נוטריקין מש′′ה תנו′′ח נפש′′ו בג′′ן אלהי′′ם יהוש′′ע מכני′′ס:
 
ומה תגובת יהושע לנבואה? "וַיַּעַן יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן מְשָׁרֵת מֹשֶׁה מִבְּחֻרָיו וַיֹּאמַר אֲדֹנִי מֹשֶׁה כְּלָאֵם"
לפירוש העונש "כלאם" מספר פירושים בחז"ל:
 
גמרא בסנהדרין(יז.): הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהם.
מדרש בספרי: תנם אל בית הכלא.
מוסף רש"י: כלם מן העולם,חייבים כליה המורדים בך כאילו מרדו בקב"ה.
תרגום יונתן:מנע מנהון רוח קודשא.
 
את התגובה החריפה של יהושע מסביר ב"אור החיים" הקדוש שיהושע רצה לשלול החשד כי הוא שמח בנבואה שמכתירה אותו ליורשו של משה.
חז"ל דרשו על אותה שעה " פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה" מסביר הכלי יקר כי כמו שקטרגה הלבנה ואמרה אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד כך יהושע היה מקטרג, אבל משה היה כחמה שלא קטרגה כלום אלא ההיפך שמח לגלות שיש עוד אנשים שזוכים להאצלת השכינה. עלינו לשמוח שכל יהודי מצליח בעבודת ה′ שלו, שעוד יהודי חוזר בתשובה ומתחזק כי בסופו של דבר המטרה של כולנו היא להיות ביחד עם ה′ ומדוע נקנא בהצלחה הרוחנית של חברינו.
 
שבת שלום