ה' אייר ה'תש"פא 17/04/2021
שם משתמש
סיסמה

גמטראיות ורמזים בפרשת קרח

 

 
"ויקח קרח"- גמטריא -זה במקח רע (ע"י שהיה עשיר חלק על משה).(בעל הטורים).
"עושר שמור לבעליו לרעתו"- גמטריא-עשרו של קרח לרעתו היה לו.(בעל הטורים).
"וישמע משה"- גמטריא- מלמד כי חשדוהו באשה.(בעל הטורים).
ויקח קרח- האשה והעושר היו הגורמים למחלוקתו של קורח ורמוזים במילה ויקח-כי יקח איש אישה וגם קנין כסף נלמד מהפסוק "כֶּסֶף הַשָּׂדֶה קַח מִמֶּנִּי" (רבינו בחיי).
 
מביא ה"בן איש חי" בפרקי אבות משל על דברי אלעזר הקפר:

"הַקִּנְאָה וְהַתַּאֲוָה וְהַכָּבוֹד מוֹצִיאִין אֶת הָאָדָם מִן הָעוֹלָם" – זה לא מסתכם בקנאה, הקנאה יוצרת מחלוקת,ואז באה התאווה וזה מוציא את האדם מן העולם.

משל בבעל קנאה ובבעל תאווה. אחד היה בעל קנאה ואחד היה בעל תאווה שיצאו לדרך יחדיו. פגע בהם המלך ואמר להם: "ישאל אחד מכם ממני דבר וינתן לו כפי ששאל, ולחברו ינתן כפליים"

אתה תקבל מכונית, אז הוא יקבל שניים, אתה תקבל דירה, הוא יקבל פי שניים. בעל התאווה החומד לכפליים - בעל תאווה - שתק ולא שאל ראשון, כי הוא רצה את ה- פי שניים. בעל הקנאה, גם הוא לא ביקש ראשון, כי הוא לא יוכל לראות בחבירו המקבל פי שניים. בעל הקנאה שתק וגם בעל התאווה שתק.כולם שותקים והמלך האיץ בהם לבקש. לבסוף נעתר בעל הקנאה לשאול וביקש מהמלך שינקרו לו עין אחת, כדי שלחברו, ינקרו שתיים.. זה לא טירוף, שואל ה"בן איש חי"? כדי שלשני יוציאו פי שניים! אז תוציא לי אחד, זה הרי טירוף, זה הרי שגעון, אבל זה קנאה ותאווה, זה קנאה, זה תאווה, הם יכלו הרי להרוויח וילה בסביון, אבל העיניים יצאו לו אם השני יקבל שני וילות. אז הוא מוכן בעל הקנאה שיוציאו לו עין, כדי שיוכל לחגוג על חברו שאין לו שניים.

אומר ה"בן איש חי", כל זה בבעלי מידה אחת רעה, אחד הוא קנאה, והשני תאווה, אך אם כל אחד מהם יש בו גם קנאה, גם תאווה וגם כבוד, בהכרח יבחר מוות מחיים.

"הַקִּנְאָה וְהַתַּאֲוָה וְהַכָּבוֹד מוֹצִיאִין אֶת הָאָדָם מִן הָעוֹלָם" כי הוא לא מסוגל לחיות פה, הוא לא מסתדר עם הקנאה, התאווה והכבוד שלו, מדוע? כי לא יעמוד בסתירה שסותרת כל מידה רעה את רעותה, אומר ה"בן איש חי".

התאווה – תעכבנו מלשאול דבר קשה – תאווה, רוצה גלידה, הוא לא רוצה שמן דגים, הוא לא רוצה מלח אנגלי.

הקנאה – תמנענו מלשאול דבר טוב – מדוע? מה זה שווה לו? וכל זה איננו שווה לי, אם לחברי יש פי שניים.

הכבוד – יעצור בו מלבקש דבר שיגרום לו בסופו של דבר גנאי וזלזול, מה יהיה לו? הוא ילך בלי עין אחת?! אי, יהיה לו בושה, כולם יספרו.

אומר ה"בן איש חי": "ואז יבחר מוות מחיים כי לא ימצא מפלט לנפשו בארץ החיים"..