כח' טבת ה'ת"שפ 25/01/2020
שם משתמש
סיסמה

גבורת פנחס

 
בס"ד
 
בפרשתינו אנו קוראים על שכרו הגדול של פינחס שקינא את קנאת ה′.
שואלים חז"ל מפני מה נקרא שמו פינחס?-שפנה(התפנה מעיסוקיו) וחס על כבוד יוצרו.(מדרש שכל טוב וארא)
פינחס יושב בסנהדרין שופט ודן אנשים הבאים לפניו, לפתע הוא שומע קול המולה גדולה, רעש גדול מחוץ לאהלו בחלק שבט לוי, בוודאי אומר פנחס לעצמו, לא מדובר בהמולה לדבר עבירה, הרי מדובר בשבט לוי, השבט שעמד לצידו של משה רבינו במעשה העגל כשהכריז "מי לה′ אלי".
 
מביט פינחס על המתרחש בחוץ ולא מאמין למראה עיניו,היכן הם האריות? הוא שואל, בהתייחסו לשבט לוי הגיבורים הקנאים לדבר ה′, היכן הם הזאבים??היכן המנהיגים של העם, איה גור אריה יהודה? איה בנימין זאב יטרף? איה דן גור אריה? משה רבינו מה קורה מדוע אין תגובה?? הרי הבועל ארמית קנאין פוגעים בו?? אין אדם מישראל עושה כלום, מבוכה רבה במחנה..(ע"פ מדרש אגדה). 
 
יודע פינחס ש"אלוהים של אלו שונא זימה" ועוד שאין נקמה כנקם הברית, והמגיפה מתחילה..
 
"במקום שאין אנשים השתדל להיות איש" פינחס מבין שאם הוא לא יפעל אף אחד לא יפעל, יש חולשה בעם ובהנהגה, מבקש עזרה מרבש"ע ("בן אלעזר"- בן ששאל עזרו מהאל) יוצא מחוץ לאהלו דוקר את זימרי בן סלוא וכזבי בת צור,ועוצר את המגפה. לכן נקרא בן אהרון הכהן בן שסילק חרון אף מישראל.
 
זה שאמר הכתוב (משלי טז, יד): חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה וגו′, משל למלך שהיה עובר וסיעה של נערים עומדים, וקלל אחד מהן את המלך, נתמלא המלך עליהם חמה, בא תושב אחד שהיה ביניהם ונתן משטר אחד לאותו שקלל את המלך(כלומר סטרו על לחיו), מיד שככה חמתו של מלך. כך מי גרם להקדוש ברוך הוא שתשוב חמתו ולא נתכלו כל ישראל, הוי אומר זה פינחס, לקים מה שנאמר: ואיש חכם יכפרנה.(מדרש במדבר רבה).
 
אמנם מעשה כזה של קנאה נטולת מניעים אישיים וכל כולה לשם שמיים שייך רק אצל יחידי סגולה כדוגמת פינחס שהקב"ה מעיד שעשה זאת לשמו "בקנאו את קנאתי", אך מה בכל זאת יכולים כל אחד ואחת מאיתנו ללמוד ממעשה פינחס?
פינחס ראה שיש מצוקה בעם ולא היה "ראש קטן" ונשאר בסנהדרין שלו, אלא היה ראש גדול וראה שיש צורך לתקן פירצה בעם ואף פעל לעצירת המגיפה ולא שקט עד שנעצרה המגיפה.
 
בראש ובראשונה לא להיות אדישים למה שמתרחש סביבנו, החל מאנשים הקרובים אלינו לדעת לזהות האם הם צריכים עזרה,שיחת עידוד או סתם מילה טובה, לגרום לחיוך קטן "גדול המלבין שיני חבירו(גורם לו לחייך) יותר ממשקהו חלב".
 
 ועוד אם אנו רואים שחברינו הולכים בדרך לא נכונה עלינו מוטלת החובה לעזור להעיר ולהאיר בדרכי נועם,לפעול לתיקון המצב להוסיף אורה , ולא להשתמש בתירוצים שאנשים אחרים יעשו זאת. אם יש אוירה לא טובה בין החברים או בשכונה מסוימת עלינו לפעול כדי לשנות אותה, ולזכור שאוירה טובה יוצרים ולא רק מקבלים.