ב' שבט ה'ת"שפ 28/01/2020
שם משתמש
סיסמה

ערי מקלט - פרשת מסעי

בס"ד.
 
בפרשתינו התורה תולה את חזרתו של הרוצח בשגגה מעיר המקלט במות הכהן הגדול, בטעם הדבר כתב רש"י לפי שהיה לו לכהן הגדול להתפלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו.
וכתב עוד ה"כלי יקר": "לפי שאהרן מדתו השלום, על כן היה לו להתפלל על בני דורו, שאך שלום ואמת יהיה בימיו וכו′.
 
 ולכאורה נשאל הרי הטעם שהרוצח בשגגה גולה, הוא כדי להנצל מנקמת גואלי הדם, אז מדוע אם כן התורה תלתה את חזרת הרוצח לעירו במות הכהן הגדול ,איך דבר זה יעזור להנצל מגואלי הדם..
מובן ה"עונש" המוטל על הכהן שבאותו הדור, שהיה צריך להתפלל ולמנוע את מעשה הרצח, אך את הזעם והכעס הוא לא משתיק..
 
כתב הרמב"ם(מורה נבוכים-חלק ג′,מ′):"ענין טבעי הוא אצל בני האדם,שכאשר באה על האדם צרה,אם תבוא צרה גם לזולתו-ימצא בה נחמה"
 
 ביטוי זה נפוץ אצל המון העם, צרת רבים חצי נחמה, הכוונה ברגע שעוד מישהו נמצא איתי בצרה,זה מביא נחמה,ומהי הנחמה?
 
אומר האברבנאל "לפי שהכהן הגדול היה שר גדול וקדוש לאלוהיו,ובמותו-כל העם יחרד..כי ימי האדם כצל כלים,לכן ישקוט לבבו של גואל הדם ויתנחם".
 
 ימי האדם הם כצל עובר היום כאן ומחר בקבר, והמוות הינו גלגל שחוזר בעולם,גואל הדם שכואב מאוד את מות יקירו אומר בליבו שיש כאן חוסר צדק ח"ו,שהוא לא היה צריך למות,ולכן צריך "לקחת את החוק לידיים"..
 
 בשעה שמת הכהן הגדול שהוא הנכבד בבני האדם והאהוב לכל לישראל אין ספק בעם , שכך נגזר דינו למות, ע"פ שהוא צדיק וישר.
מיתת הכהן הגדול מטמיעה בעם את האמונה שיש דין ויש דיין אחד בעולם אשר רק לו מותר להפרע ולנקום, וזוהי הסיבה שבמיתת הכהן הגדול נחה דעתו של גואל הדם, ולא ייחם לבבו עוד.
 
 
 
"ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונועה בנות צלפחד לבני דודיהן לנשים"
 
כתב רש"י : כאן מנאן לפי גדולתן זו מזו בשנים,ונשאו כסדר תולדתן,אך בכל המקרא נמנו לפי חכמתן ומגיד ששקולות זו כזו.(ב"ב קכ.).
שאל הרב שלמה זלמן מוואלאז′ין מה הסיבה לשינוי בסדר? מדוע נשנו בכל המקרא לפי חכמתן וכאן לפי גילן?
ומסביר ע"פ הגמרא בבא בתרא(קיט.) שאומרת על בנות צלפחד שאפילו קטנה שבהן לא נשאה לפני גיל 40, ולכן לפני נישואיהן לא נעים להזכיר את גילן של הבנות, ולכן הכתוב הזכירן ע"פ חכמתן.
אך בפרשתינו הם מוזכרות לאחר שנישאו ככתוב " ותהיינה בנות צלפחד לבני דודיהן לנשים" לכן הזכיר הכתוב את בנות צלפחד לפי שנותיהן,כיון שלאחר החתונה אין הדבר נורא אם יוודע כי כל אחת היתה גדולה בשנים...(אוצר חיים)
שבת שלום