יח' אב ה'ת"שפ 08/08/2020
שם משתמש
סיסמה

מזלג בשרי בספגטי חלבי חם

תשובה:

בשאלתך הונח כי הספגטי חלבי, וכן שהמזלג בשרי. ראשית יש לעמוד על ב' הנחות אלו.

כדי שהספגטי יוגדר כחלבי ממש עליו לכלול מרכיב חלבי כחלק ממנו, כגון שהוא בושל יחד עם גבינה צהובה או כל גבינה אחרת. אם לא זו המציאות אלא שהספגטי בושל בסיר חלבי בלבד הרי שאין הוא "חלבי" אלא רק מכיל טעם קלוש של חלב, טעם זה מוגדר בהלכה "נ"ט בר נ"ט" [נותן טעם בר [בן] נותן טעם].

 

גם לגבי המזלג, כדי שהוא יחשב מזלג "בשרי" עליו לבא במגע עם בשר חם בחום שהיד סולדת בו [45 מעלות צלזיוס לפחות]. אם זהו מזלג שלא מבשלים איתו והוא משמש לאכילה בלבד, לא ברור כי הוא נגע בבשר ברמת חום כזו, שכן בדר"כ כאשר הבשר מגיע לצלחת האכילה הוא אינו חם כ"כ [שהרי אם הוא יהיה חם כ"כ לא יהיה ניתן לאכלו].

גם אם המזלג אכן בלע טעם בשר מבשר רותח, יש להבחין בין שני מצבים, מצב בו המזלג בלע טעם זה ב 24 שעות האחרונות, שאז הטעם הבלוע בו הוא טעם טוב, לבין מצב שעברו כבר 24 שעות מאז נגע המזלג בבשר החם, שאז הטעם הבלוע במזלג כבר נפגם. המצב הראשון מוגדר בהלכה "בן יומו" [היינו תוך 24 שעות] והמצב השני מוגדר "אינו בן יומו" [היינו לאחר שעברו 24 שעות]

 

לאחר הקדמות אלו נתייחס לשאלתך בהתייחס  למצבים השונים שהוזכרו  לעיל :

א. המצב החמור ביותר הוא באופן בו הספגטי היה מעורב עם חלב והמזלג היה בן יומו. במצב כזה יש לתת את הדעת לחום של הספגטי בשעה שנגע בו המזלג. אם הספגטי לא היה חם בשיעור של 45 מעלות ומעלה, הרי שהכל בא על מקומו בשלום, אין כאן עבירה וגם המזלג כשר למהדרין. אולם אם הספגטי היה חם בשיעור של 45 מעלות, אזי יש כאן מעבר של טעם מהמזלג לספגטי ומהספגטי למזלג. במצב זה אכן היה כאן מצב שאינו תקין, אך את הנעשה אין להשיב ומה שנותר הוא להכשיר את המזלג ע"י הרתחת מים בקוקמום ומיד לאחר רתיחתם לשפוך אותם על המזלג.

 

ב. מצב קל יותר הוא באופן בו הספגטי היה מעורב עם החלב אך המזלג היה לא בן יומו. במצב כזה לא היתה שום בעיה באכילת הספגטי. אולם לגבי המזלג יש לבחון שוב את רמת החום של הספגטי, אם הוא היה חם בחום של 45 מעלות, אזי המזלג צריך הכשרה כמבואר לעיל, ואם הוא לא היה חם ברמה כזו, אזי המזלג כשר לגמרי.

 

ג. אם הספגטי לא היה מעורב עם חלב אלא רק בושל בסיר חלבי. בכל המצבים המזלג בסדר גמור ואין צורך להכשירו. לגבי השאלה האם התבצע כאן איסור כלשהו, התשובה היא שרק במידה והתקיימו שלושת התנאים הבאים יש כאן איסור והם : א. הסיר בו בישלו את הספגטי היה חלבי בן יומו [היינו שבישלו בו חלב ב24 שעות האחרונות שלפני בישול הספגטי]. ב. המזלג היה בן יומו. ג. הספגטי היה חם בחום של 45 מעלות. 
אם אחד מן התנאים חסר אין כאן כל איסור והכל בא על מקומו בשלום.

 

יום טוב ובהצלחה.