כח' כסלו ה'תש"פב 02/12/2021
שם משתמש
סיסמה

הודעה על שבת גיבוש לשיעור א' תשע"ז