טז' אדר ה'תש"פא 28/02/2021
שם משתמש
סיסמה

הרב יצחק הלוי - דיני איסור והיתר

לימוד הלכות איסור והיתר מתוך המקור בגמרא, דרך שיטות הראשונים ועד השו"ע.
הרב מסביר את הגמרא בתמציתיות, עובר על שיטות הראשונים החשובים ומסביר את ההבדל ביניהם. לבסוף עוסק בפסיקת השו"ע והרמ"א,
עד האחרונים בזמנינו עם הנפק"מ המעשיות בכל סוגיה.
ניתן לעקוב אחר השיעורים גם בלא לעבור על המקורות לפני כן, אולם מומלץ לראות מעט את הגמרא ואת הראשונים וכך להבין לעומק את הפסיקה.

בהצלחה!
קבצי שמע
נותן טעם בר נותן טעם - פתיחה
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
נט בר נט 2 - חריף
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
3
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
4 - סיום נט בר נט
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
חתיכה נעשית נבלה - 1
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
חנ"נ אפשר לסוחטו- 2
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
חתיכה הראויה להתכבד
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
דין תנור בימינו
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)