כט' סיון ה'תש"פב 28/06/2022
שם משתמש
סיסמה

סופ"ש טכנולוגיה
חלק א':חלק ב':