ו' חשון ה'תש"פא 24/10/2020
שם משתמש
סיסמה

סופ"ש טכנולוגיה
חלק א':חלק ב':