כח' אלול ה'תש"עז 19/09/2017
שם משתמש
סיסמה

סופ"ש טכנולוגיה
חלק א':חלק ב':