טו' תמוז ה'ת"שפ 07/07/2020
שם משתמש
סיסמה

סופ"ש טכנולוגיה
חלק א':חלק ב':