יח' אדר ב ה'תש"עט 25/03/2019
שם משתמש
סיסמה

סופ"ש טכנולוגיה
חלק א':חלק ב':