יב' אדר ב ה'תש"עט 19/03/2019
שם משתמש
סיסמה

מסע לירושלים שיעור ב' - לפני גיוס