כח' אלול ה'תש"עז 19/09/2017
שם משתמש
סיסמה

מסע לירושלים שיעור ב' - לפני גיוס