כט' סיון ה'תש"פב 28/06/2022
שם משתמש
סיסמה

מסע לירושלים שיעור ב' - לפני גיוס