ו' חשון ה'תש"פא 24/10/2020
שם משתמש
סיסמה

מסע לירושלים שיעור ב' - לפני גיוס