כח' כסלו ה'תש"פב 02/12/2021
שם משתמש
סיסמה

מסע לירושלים שיעור ב' - לפני גיוס