כט' סיון ה'תש"פב 28/06/2022
שם משתמש
סיסמה

שבת ליאורה Shabbat Liora

התשלום מתבצע דרך סליקה מאובטחת:
 
Please enter the SHEKEL amount you would like to donate and click on the DONATE button
 (כתובת) On the following page, please enter Nofshon Shomron in the final field