יח' תמוז ה'ת"שפ 10/07/2020
שם משתמש
סיסמה

שיעורים לימי בין המצרים וט' באב

קבצי שמע
האיסור מא' באב
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
הנחמה שבחורבן
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
איסור אכילת בשר
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
איסור כיבוס
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
איסור רחיצה
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
איסור תספורת
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
מה נאסר בי"ז בתמוז
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)
על י"ז בתמוז
הורד הורד קובץ (במידה ולא יורד הקובץ לחץ לחצן ימני של העכבר + Save target as...)